Байшиндаа бага оврын цэвэрлэх байгууламж хийхээр төлөвлөж байна уу?

Хэрэв та амины орон сууц байшиндаа бохир ус цэвэрлэх байгууламж хийхээр бол дараах хэдэн зүйлсийг заавал анхаарч үзээрэй. Ингэснээр та өөрийгөө эрсдлээс хамгаалах болно.

1. Уг байгууламжийг хийж гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй компани эсэх

2. Туршлага

3. Ашиглаж буй материал

4. Мэргэшсэн ажилчидтай эсэх